Odmaštění a vytvoření fosfátové vrstvy a usušení je prováděno ve vanovém odmašťovacím stroji VOS-EKO 2000. Proces je plně automatizován, řízen mikropočítačem. Obsluha se tím minimalizuje na výměnu odmašťovaného materiálu a kontrolu provozu. Čistící médium je ředěno vodou a je snadno biologicky odbouratelné.

Šetrnost k životnímu prostředí byla základním požadavkem při nákupu nových technologií.